FamilyMart Co., Ltd

Lĩnh vực: Thương mại

Slogan:

Website: www.family.co.jp

FamilyMart Co. Ltd. hoạt động trong lĩnh vực cửa hàng tạp hóa. Công ty chủ yếu tham gia vào việc kinh doanh cửa hàng tiện lợi theo chuỗi, phát triển cả ở thị trường trong và ngoài Nhật Bản.

 • Sunshine 60 Building 3-1-1
 • Toshima-ku
 • Tokyo
 • 81-3-3989-6600 (Switchboard)
 •   Junji Ueda
 • 69 Nguyễn Khắc Nhu
 • Phường Cô Giang, Quận 1
 • Tokyo
 • 38-370-606
 •  38-370-607
 •   Jyunichi Yamashita