HoriPro

Lĩnh vực: Dịch vụ

Slogan: Promote culture to inspire people

Website:

HoriPro được thành lập vào năm 1960. Dựa theo triết ký "quảng bá văn hóa để truyền cảm hứng chọ mọi người", công ty đã cố gắng phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng. HoriPro quản lý nhiều lĩnh vực kinh doanh giải trí và không giới hạn nội dụng sản xuất kinh doanh như sản xuất chương trình truyền hình, các bộ phim, các chương trình giải trí trực tiếp cũng như nhận tổ chức các vở nhạc kịch ở nước ngoài.