Kumon Institute of Education Co.,Ltd.

Lĩnh vực: Dịch vụ

Slogan:

Website:

Kumon là tập đoàn giáo dục tư nhân lớn nhất Nhật Bản, đồng thời là một trong những chương trình giáo dục phụ đạo hàng đầu thế giới. Thông qua việc khám phá tiềm năng riêng biệt ở mỗi cá nhân và phát triển khả năng ấy đến mức tối ưu, Kumon mong muốn đào tạo nên những công dân đức độ và tài năng, qua đó góp phần vào sự phát triển của cộng đồng thế giới.

  • Gobancho Grand Bldg. 3-1 Gobancho
  • Chiyoda-ku
  • Tokyo
  • +81-3-3234-4401
  • +81-3-5210-7876
  • [email protected]

Lịch sử phát triển

1955: Trung tâm Toán đầu tiên áp dụng phương pháp Kumon được mở ở Osaka, Nhật Bản.

1958: Văn phòng Viện Toán Osaka được mở ở thành phố. Thành lập Viện giáo dục Kumon.

1974: Trung tâm Kumon đầu tiên ở nước ngoài được mở tại New York.

1980: Chương trình tiếng Anh Kumon (cho người Nhật) được ra mắt.

1981: Chương trình tiếng Nhật Kumon (cho người Nhật) được ra mắt.

1984: Chương trình tiếng Nhật Kumon (cho người nước ngoài) được ra mắt.

1990: Chương trình đọc Kumon (cho người nói tiếng Anh) đươc ra mắt.

2008: Kỷ niệm 50 năm ra đời.

Các dự án / Sản phẩm / Dịch vụ chính

Thông qua việc khám phá tiềm năng riêng biệt ở mỗi cá nhân và phát triển khả năng ấy đến mức tối ưu, Kumon mong muốn đào tạo nên những công dân đức độ và tài năng, qua đó góp phần vào sự phát triển của cộng đồng thế giới.

Chúng tôi mong muốn tất cả học sinh ở tất cả quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới có cơ hội học tập với phương pháp Kumon, và mỗi cá nhân trên thế giới đều tích cực tự học và nỗ lực để biến mục tiêu và ước mơ của mình thành hiện thực.