Kyoto Ingz

Lĩnh vực: Dịch vụ

Slogan: Based on skillful technology and trustful relationship contribute to create rich society.

Website: www.ingz.co.jp/

Kinh nghiệm đối đầu với các thảm họa thiên nhiên trong quá khứ là nền tảng để gìn giữ an toàn cho cuộc sống. Kyoto Ingz cung cấp công nghệ xây dựng, khảo sát địa chất, địa hình phục vụ cho lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng.

  • 〒625-0035 1110
  • Maizuru-city
  • Kyoto, Nhật Bản
  • 0773-62-1067
  • 0773-64-1051
  •  [email protected]

Lịch sử phát triển

Thành lập năm 1958, Kyoto Ingz hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa hình, điều tra địa chất, quản lý cấp nước, đường bộ, đường, đất nông nghiệp theo mô hình uỷ thác từ chính quyền thành phố trực thuộc trung ương.

Các dự án / Sản phẩm / Dịch vụ chính

- Phòng chống thảm họa của dự án.

- Quản lý dự án đường bộ, lĩnh vực nông nghiệp, và cung cấp nước.

- Hệ thống thông tin địa chất dự án.