ORIX Corporation

Lĩnh vực: Dịch vụ

Slogan: Answers, Custom Fit.

Website:

ORIX Corporation is an integrated financial services group based in Tokyo, Japan, providing innovative value-added products and services to both corporate and retail customers.

  • World Trade Center Bldg., 2-4-1 Hamamatsu-cho
  •  Minato-ku
  •  Tokyo, 105-6135, Japan
  •  [email protected]
  • Yoshihiko Miyauchi, Chairman and CEO
    Makoto Inoue, President and COO
    Haruyuki Urata, Deputy President and CFO

Lịch sử phát triển

Thành lập năm 1964, công ty khởi đầu với việc kinh doanh cho thuê đồng thời tiến hành liên doanh, liên kết trong một số lĩnh vực iên quan nhằm thu thập kinh nghiệm. Hoạt động hiện tại của Orix bao gồm cả dịch vụ tài chính doanh nghiệp như cho thuê, cho vay, bảo hiểm ôtô, tín chấp bất động sản, bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng cũng như hoạt động kinh doanh liên quan tới năng lượng và môi trường. Tại nước ngoài, ORIX đã mở rộng hoạt động tới 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu từ Hong Kong năm 1971 và đặt mục tiêu phát triển hơn nữa với tư cách là một công ty toàn cầu.