Yamaha Motors Vietnam Co., Ltd

Lĩnh vực: Ôtô/Vận tải

Slogan: Đi lên cùng sự phồn vinh của đất nước

Website:

Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam (Yamaha Motor Vietnam Co., Ltd. - YMVN) được thành lập năm 1998, là liên doanh giữa Công ty Yamaha Motor Nhật Bản (46%), Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam và nhà máy Cơ khí Cờ đỏ (30%), Công ty Công nghiệp Hong Leong Malaysia (24%). Phương châm của YMVN là "Hướng vào thị trường và Hướng vào khách hàng."

  • Khu Công nghiệp Trung Giã
  • Sóc Sơn
  • Hà Nội