Kết quả tìm kiếm theo công ty: DeNA Co., Ltd. - trong chuyên mục: Thông cáo báo chí

DeNA giới thiệu logo mới cho tất cả các chi nhánh

Logo mới của DeNA sẽ thay thế cho câu slogan “Delight and Impact the World”. Theo đó chứ “D” sẽ được cách điệu như biểu tượng nụ cười.

DeNA góp vốn hợp tác với nhà phát triển game Rage of Bahamut

DeNA sẽ nắm giữ tổng cộng 500 cổ phiếu, hay 23% số cổ phần trong Cygagems với xấp xỉ 7,4 tỷ yen.