03/09/2012 | 21:38:06

Alstom Grid và Toshiba Corp hợp tác về lưới điện thông minh

Alstom Grid và Toshiba Corp đã công bố ký kết bản ghi nhớ (MOU) về kinh doanh lưới điện thông minh.

Alstom Grid và Toshiba Corp đã công bố ký kết bản ghi nhớ (MOU) về kinh doanh lưới điện thông minh.

Theo đó, Alstom Grid và Toshiba Corp sẽ thảo luận quan hệ đối tác bổ sung trong kinh doanh lưới điện thông minh.

Hai công ty sẽ tiến hành hợp tác toàn diện dựa trên khả năng của mỗi công ty về công nghệ cũng như hiểu biết về lưới điện thông minh. Mục đích là nhằm tìm ra giải pháp quản lý điện năng trên diện rộng có thể được áp dụng trong các khu vực và môi trường khác nhau để đạt được kết quả nhất quán và hỗ trợ cung cấp năng lượng an toàn.

Alstom Grid là công ty hàng đầu về giải pháp quản lý điện lưới, cung cấp thiết bị truyền tài đầu-cuối và phân phối thiết bị, hỗ trợ kiểm soát nâng cao, chẳng hạn như EMS (hệ thống quản lý năng lượng) để quản lý sự cân bằng giữa công suất và nhu cầu.

Trong khi đó, Toshiba có những điểm mạnh trong việ phân phối thiết bị điện đến với khách hàng, cùng một dòng sản phẩm bao gồm thiết bị đo thông minh và pin lưu trữ tiên tiến. Những khả năng này sẽ làm cơ sở cho sự phối hợp giữa các công ty.

Thông qua sự hợp tác này, Alstom Grid và Toshiba hy vọng sẽ phát triển các hệ thống hỗ trợ hội nhập trên quy mô rộng của các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện và giúp làm giảm chi phí điện năng. Hai công ty cũng xem xét làm thế nào tốt nhất để thúc đẩy kinh doanh lưới điện thông minh trên toàn cầu.