03/05/2013 | 10:24:00

Toshiba trúng thầu cung cấp hệ thống thông tin cho TEPCO

Tập đoàn Toshiba đã được công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) lựa chọn là nhà cung cấp hệ thống thông tin liên lạc cho đồng hồ đo thông minh.

Tập đoàn Toshiba đã được công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) lựa chọn là nhà cung cấp hệ thống thông tin liên lạc cho đồng hồ đo thông minh sau khi thắng thầu.

TEPCO có kế hoạch giới thiệu đồng hồ đo thông minh cho 27 triệu hộ gia đình, vượt qua kỷ lục của Toshiba là cung cấp 10 triệu thiết bị cho Công ty Điện lực Thái Bình dương của Mỹ. Nhờ nền tảng đó mà Toshiba đã được TEPCO lựa chọn làm nhà cung cấp chính cho hệ thống của mình.

Toshiba sẽ đóng vai trò nhà thầu chính, tích hợp hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống cung cấp Head End System (HES), một hệ thống quản lý đồng hồ thông tin dữ liệu thông minh. Để xây dựng hệ thống, công ty sẽ kết hợp các tiêu chuẩn toàn cầu cùng với công nghệ đo thông minh hàng đầu thế giới của Landis + Gyr AG, một công ty con của Toshiba. Toshiba cũng sẽ làm việc chặt chẽ với NTT Group và NEC Corporation trong thành công dự án này.

Thông qua dự án này, Toshiba có kế hoạch đóng góp trong việc xây dựng hệ thống lưới điện thông minh lớn nhất thế giới. Cùng với TEPCO, Toshiba cũng nhằm mục đích thúc đẩy sự ra đời của hệ thống lưới điện thông minh tích hợp trên thế giới dựa trên công nghệ và kinh nghiệm như một nhà tích hợp hệ thống trong dự án này.

Trong năm 2011, Toshiba đã mua Landis + Gyr, một nhà cung cấp hàng đồng hồ thông minh trên thế giới trong đó có danh sách cung cấp hơn 30 triệu đơn vị trong hơn 30 quốc gia.

Ngoài ra, Toshiba cũng đã thành lập Bộ phận Giải pháp lưới vào tháng Tư năm 2013 để thúc đẩy mạng lưới kinh doanh các giải pháp thông minh bao gồm cả quản lý lưới điện thông minh, đồng hồ đo thông minh và mạng lưới giao thông. Toshiba sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh lưới điện thông minh của mình bằng cách tích hợp chuyên môn kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.