28/05/2013 | 11:18:00

ORIX tham gia đầu tư vào một tập đoàn tài chính lớn ở Mông Cổ

ORIX tham gia đầu tư vào một tập đoàn tài chính lớn ở Mông Cổ

ORIX muốn mở rộng hoạt động vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính ở Mông Cổ trong đó TFG là đối tác chiến lược.

ORIX Corporation, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu vừa thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận cơ bản về việc sẽ mua lại xấp xỉ 16% cổ phiếu trong tập đoàn tài chính TenGer Financial Group (TFG) lớn của Mông Cổ. ORIX sẽ tiến hành xin các giấy phép cần thiết để tiến hành khoản đầu tư trong tháng 6 năm nay.

Được thành lập vào năm 2001, TFG là một công ty dịch vụ tài chính lớn, cung cấp dịch vụ ngân hàng, cho thuê tài chính, bảo hiểm và đầu tư ngân hàng chủ yếu Mông Cổ.

Công ty con chính của TFG là Xac Bank hiện đang là ngân hàng thương mại lớn thứ tư của Mông Cổ tính về mặt tài sản và có một cơ sở khách hàng rất mạnh gồm chủ yếu các doanh nghiệp khai mỏ, liên quan tới xây dựng thuộc cỡ vừa và nhỏ bên cạnh các khách hàng cá nhân.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường dịch vụ tài chính Mông Cổ được dự báo sẽ tiếp tục phát triển thêm, TFG đang mở rộng hoạt động sang nhóm tài chính tổng hợp trong khi tiếp tục củng cố hoạt động cho thuê tài chính và bảo hiểm.

Thông qua việc tham gia đầu tư tài chính, ORIX muốn mở rộng hoạt động vào lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính ở Mông Cổ trong đó TFG là đối tác chiến lược. ORIX sẽ cân nhắc việc mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới như cho vay qua thẻ tín dụng và dịch vụ ngân hàng qua Internet. Công ty sẽ sử dụng những kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính đã có được trong nhiều năm qua để mở rộng và tăng cường hoạt động kinh doanh đang có của TFG.

Ngoài ra, ORIX sẽ dựa trên nền tảng kinh doanh của TFG để tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và mở rộng tài sản trong Mông Cổ.

Tăng trưởng của ngành công nghiệp khai khoáng và nông nghiệp của Mông Cổ hiện đang đạt tốc độ cao với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế dự báo thường niên sẽ đạt mức 20% trong vòng 5 năm tới. Mông Cổ hiện đang là một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Là một trong số ít nước trên thế giới có nguồn khoáng sản phục vụ khai mỏ lớn, chính quyền Mông Cổ cũng đang triển khai một chính sách cho phép sử dụng vốn của tư nhân, bao gồm vốn từ nước ngoài đổ vào. Dự báo các thị trường công nghiệp cơ bản ở đây sẽ phát triển mở rộng nhanh, kết quả của việc phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ vận chuyển các nguồn khoáng sản tự nhiên, thu được từ hoạt động khai mỏ và nông nghiệp.